Μοναδικές πινακίδες
με πέτρα και plexiglass

 

ΒΙΝΙΑΝΗ

Πέτρα με διαστάσεις 1,60 x 1,0 μ

και τυπωμένο plexiglass.