ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η www.mparkaseshop.gr αποτελεί μια νέα διαδικτυακή εμπορική πλατφόρμα online πωλήσεων. Ο Μπάρκας Θεόδωρος (Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.) σχεδιάζει ειδικές ξύλινες κατασκευές με εμπειρία στη ξυλογλυπτική και χρησιμοποιώντας άριστα υλικά ξυλείας και βαφής σε ένα εργαστήριο υψηλής τεχνολογίας  με σύγχρονα μηχανήματα.

Η εταιρεία Μπάρκας Θεόδωρος έχει έδρα το Καρπενήσι Θάσου 20 Κάτω Ξηριάς, ΤΚ 36100, ΑΦΜ: 026700215, ΓΕΜΗ: 013687523000, ΤΗΛ: 974031169, EMAIL: info@mparkaseshop.gr και orders@mparkaseshop.gr

Πριν την πλοήγησή σας ή την χρήση παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου, με την χρήση της www.mparkaseshop.gr αποδέχεστε και συμφωνείτε με αυτούς. Η www.mparkaseshop.gr μπορεί να προβαίνει σε αναθεώρηση των όρων χρήσης οποτεδήποτε είναι απαραίτητο προς συμμόρφωση με το ισχύον κάθε φορά νομοθετικό πλαίσιο. Για το λόγο αυτό προτείνεται να γίνεται τακτικός έλεγχος από τους επισκέπτες και χρήστες της ιστοσελίδας, καθώς η χρήση της συνεπάγεται την αποδοχή των αναθεωρημένων όρων.

ΕΓΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην διαδικτυακή πλατφόρμα της www.mparkaseshop.gr αποδέχεται τα παρακάτω:

α) η πλατφόρμα και οι υπηρεσίες της είναι διαθέσιμες μόνο σε άτομα ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών. Κανείς κάτω από αυτήν την ηλικία δεν μπορεί να έχει πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα ή να παράσχει προσωπικές πληροφορίες,
β) έχει την υποχρέωση να συμπληρώνει αληθινές, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από την διαδικτυακή εφαρμογή,
γ) οφείλει να διατηρεί και να ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του, ώστε να διατηρούνται αληθή και ακριβή και
δ) να τον διακρίνει η υπευθυνότητα, σοβαρότητα και να μην κάνει υπέρβαση σε θέματα ηθικής τάξης.

Ο χρήστης, με την υποβολή της αίτησης πρόσβασης, αποδέχεται πλήρως τους παρόντες όρους.

Με την υποβολή της παραπάνω αίτησης, ο χρήστης παραλαμβάνει την επιβεβαίωση του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης  (password) και το όνομα χρήστη  (username) που ο ίδιος έχει επιλέξει.

Ο χρήστης παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό του (user account). Ο χρήστης συμφωνεί να ειδοποιεί άμεσα την www.mparkaseshop.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας.

Η www.mparkaseshop.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από τη λανθασμένη χρήση του λογαριασμού του κάθε μέλους λόγω μη συμμόρφωσης στα ανωτέρω αναφερόμενα στους παρόντες όρους χρήσης.

Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός σας (υπολογιστής, φορητός υπολογιστής, netbook, tablet ή άλλη φορητή συσκευή) πληροί όλες τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές για να μπορέσετε να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο www.mparkaseshop.gr και ότι είναι συμβατός με τον Ιστότοπο. www.mparkaseshop.gr

Πρέπει να διασφαλίσετε ότι τα στοιχεία εγγραφής που παρέχετε είναι ακριβή. Εάν επιλέξετε ή σας παρέχεται ένα αναγνωριστικό σύνδεσης (όπως όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης ή άλλο αναγνωριστικό) ως μέρος των διαδικασιών ασφαλείας μας, πρέπει να αντιμετωπίζετε αυτές τις πληροφορίες ως εμπιστευτικές και δεν πρέπει να τις αποκαλύπτετε σε κανέναν άλλο. Είστε υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται με το αναγνωριστικό σύνδεσής σας και πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή άλλη παραβίαση ασφαλείας για την οποία αντιλαμβάνεστε. Διατηρούμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποιοδήποτε αναγνωριστικό σύνδεσης, ανά πάσα στιγμή, εάν κατά τη γνώμη μας δεν έχετε συμμορφωθεί με οποιαδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ή εάν τυχόν στοιχεία που παρέχετε για τους σκοπούς της εγγραφής ως χρήστης αποδεικνύουν να είναι ψεύτικο.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΠΟΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ

Η www.mparkaseshop.gr συλλέγει και επεξεργάζεται τα εξής προσωπικά δεδομένα του χρήστη: Ονοματεπώνυμο, Επωνυμία Επιχείρησης, Διεύθυνση φυσικού προσώπου, Έδρα επιχείρησης, Ταχυδρομικός Κώδικας, Τηλέφωνο, E-mail, Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Πόλη, ΤΚ, Χώρα, Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας.

Η www.mparkaseshop.gr μπορεί επίσης να συλλέγει τη διεύθυνση ΙΡ του υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη, πληροφορίες για τον επεξεργαστή που χρησιμοποιεί κατά την περιήγησή του στην ιστοσελίδα της και για την τοποθεσία του.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η www.mparkaseshop.gr επεξεργάζεται τα ανωτέρω προσδιοριζόμενα προσωπικά δεδομένα για τους εξής σκοπούς:

  • για την εγγραφή του χρήστη/ υποκειμένου στην πλατφόρμα
  • για την πραγματοποίηση από τον χρήστη ηλεκτρονικής παραγγελίας
  • για την έκδοση των σχετικών τιμολογίων
  • για την ηλεκτρονική αποστολή ενημερωτικού υλικού και προσφορών
  • για την ανάπτυξη της διαδικτυακής πλατφόρμας
  • για τη βελτιστοποίηση της διαδικτυακής πλατφόρμας, ώστε η να είναι εύκολη η διαχείρισή της από τον χρήστη για στατιστικούς λόγους

Η www.mparkaseshop.gr δεν χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα για κανένα σκοπό που να παρεκκλίνει από τους αυτούς που περιγράφονται εδώ, εκτός αν απαιτείται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία ή παρέχεται η συγκατάθεση του υποκειμένου/χρήστη.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η www.mparkaseshop.gr δεν διαβιβάζει σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται και λαμβάνει όλα τα πρόσφορα μέτρα για την ασφαλή τήρησή τους.

Κατ’ εξαίρεση μπορεί να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα του χρήστη σε αρμόδιες αρχές όταν υπάρχει υποχρέωση από το νόμο, ιδίως σε περιπτώσεις διάπραξης και δίωξης ποινικών αδικημάτων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ/ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του που η www.mparkaseshop.gr επεξεργάζεται, το δικαίωμα διόρθωσης, συμπλήρωσης και γενικά επικαιροποίησης των προσωπικών του δεδομένων, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού, το δικαίωμα φορητότητας και το δικαίωμα ενημέρωσης σε περίπτωση παραβίασής τους.

Έχει επίσης το δικαίωμα διόρθωσης ή αλλαγής των στοιχείων του λογαριασμού του μόνος του ή με τη βοήθεια του τμήματος υποστήριξης κατόπιν επικοινωνίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@mparkaseshop.gr

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ο χρήστης δηλώνει ρητά ότι δίνει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων όπως αυτά προσδιορίζονται. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της www.mparkaseshop.gr και να διαγράψει τον λογαριασμό του άμεσα.

ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η www.mparkaseshop.gr θα διατηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του επιδιωκόμενου σκοπού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Κανονισμό GDPR (ΕΕ) 2016/679, εκτός αν νόμος επιτρέπει ή επιβάλει την τήρησή τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας ή ανησυχίας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων καθώς και για την άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας και ενημέρωσης ο χρήστης μπορεί να απευθυνθεί στην www.mparkaseshop.gr με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@mparkaseshop.gr

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να υποβάλει καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι η www.mparkaseshop.gr δεν ευθύνεται για καμία άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία από χρήση δεδομένων της διαδικτυακής πλατφόρμας της, οπουδήποτε προκύψει. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη η www.mparkaseshop.gr για περιεχόμενα τρίτων που δημοσιεύεται στον ιστότοπό της.

Ο χρήστης αναλαμβάνει όλη την ευθύνη για όλα τα δεδομένα που παρέχονται από τρίτα μέρη που δημοσιεύονται/κοινοποιούνται μέσω αυτού του ιστότοπου και εγγυάται ότι έχει το δικαίωμα να τα κοινοποιήσει/διαδώσει, απαλλάσσοντας τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι τρίτων.

Τα δεδομένα θα μπορούσαν να υποβληθούν σε επεξεργασία από άτομα που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση/οργάνωση του ιστότοπου και από εξωτερικούς φορείς (παρόχους τεχνικών υπηρεσιών, ταχυμεταφορείς, πάροχους, γραφεία επικοινωνίας και μάρκετινγκ) που ορίζονται ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων από τον ιδιοκτήτη του ιστότοπου.

Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί ​​σας για οποιεσδήποτε επιχειρηματικές απώλειες και οποιαδήποτε ευθύνη έχουμε για ζημίες που προκύπτουν από οποιαδήποτε σύμβαση ,δεν θα υπερβαίνει την τιμή αγοράς του σχετικού προϊόντος και περιορίζεται αυστηρά στις απώλειες που ήταν ευλόγως προβλέψιμες.

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ – ΧΡΗΣΤΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Ο χρήστης της πλατφόρμας κατανοεί και αποδέχεται ότι, όλες οι πληροφορίες που αναρτώνται, παραμένουν στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου που τις έχει δώσει. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο που αναρτά, μέσω των υπηρεσιών της www.mparkaseshop.gr.

Ο χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες www.mparkaseshop.gr, μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη η www.mparkaseshop.gr για οποιοδήποτε λάθος, σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται.

Σε περίπτωση που η www.mparkaseshop.gr αντιληφθεί ή ειδοποιηθεί ότι υπάρχει περιεχόμενο που προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη.

Ο χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται να μην κάνει ανάρτηση περιεχομένου που είναι παράνομο, προσβλητικό, ανήθικο, επιζήμιο, και δυσφημιστικό. Επίσης απαγορεύεται ρητά η ανάρτηση οποιουδήποτε ηλεκτρονικού κώδικα ή αρχείων που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 

Η ιδέα της www.mparkaseshop.gr, όλο το περιεχόμενό της συμπεριλαμβανομένων ονόματος χώρου, logo, σήματος, κειμένων, φωτογραφιών, γραφικών, εικονιδίων, βίντεο, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των προγραμμάτων της διαδικτυακής τουριστικής πλατφόρμας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της www.mparkaseshop.gr και προστατεύονται από το Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Συνεπώς, δεν μπορεί να αποτελέσει ολόκληρο ή μέρος αυτού, αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης με οποιονδήποτε τρόπο.

Ο χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, μεταπωλεί και να εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της www.mparkaseshop.gr. Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω η www.mparkaseshop.gr έχει το δικαίωμα να αξιώσει με κάθε νόμιμο τρόπο αποζημίωση και επανόρθωση της βλάβης που τυχόν υποστεί.

Καθίσταται σαφές ότι στα πνευματικά δικαιώματα της www.mparkaseshop.gr δεν συμπεριλαμβάνονται πνευματικά δικαιώματα τρίτων (συνεργατών, καταλυμάτων κλπ).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

Η Πιστωτική Κάρτα που ο χρήστης θα χρησιμοποιήσει για την εξόφληση υπηρεσιών της www.mparkaseshop.gr, χρεώνεται μόνο για μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή.

Η www.mparkaseshop.gr δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η σύνδεσή των χρηστών στην www.mparkaseshop.gr θεωρείται ασφαλής διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer) με κρυπτογράφηση AES 128BIT GCM. Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας την επικοινωνία. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο Διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των
δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers).

Οι φυλλομετρητές (browsers) Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari και Chrome υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για την σύνδεση στην ιστοσελίδα της www.mparkaseshop.gr

COOKIES

Η www.mparkaseshop.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας της. Τα cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες, μετά την χρήση της ιστοσελίδα μας, αν επιθυμείτε, μπορείτε άφοβα να κάνετε εκκαθάριση των cookies και ιστορικού του φυλομετρητή σας.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων επικοινωνία:
info@mparkaseshop.gr

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Μέσω των φορμών σε αυτόν τον ιστότοπο, ο χρήστης συναινεί στη χρήση τους για ανταπόκριση σε διάφορα αιτήματα όπως περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνία, προσφορά και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναφέρεται στη σχετική φόρμα.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

 

Από τις σελίδες του ιστότοπου www.mparkaseshop.gr είναι δυνατή η αλληλεπίδραση με τα κοινωνικά δίκτυα.

Κάθε τύπος αλληλεπίδρασης και οι πληροφορίες που αποκτώνται υπόκεινται στις ρυθμίσεις απορρήτου του χρήστη που σχετίζονται με τη χρήση των κοινωνικών δικτύων και εάν δεν χρησιμοποιεί αυτήν την υπηρεσία, το κοινωνικό δίκτυο μπορεί να συλλέγει δεδομένα κίνησης.

FACEBOOK

Το κουμπί “Μου αρέσει” του Facebook και τα γραφικά στοιχεία κοινωνικής δικτύωσης είναι υπηρεσίες που επιτρέπουν την αλληλεπίδραση με το κοινωνικό δίκτυο Facebook, που παρέχονται από την Facebook Inc. 

Τα cookies και τα δεδομένα χρήσης συλλέγονται, ο τόπος επεξεργασίας δεδομένων είναι οι ΗΠΑ, μπορείτε να δείτε την πολιτική εδώ
https://www.facebook.com/privacy/explanation

Το Google Analytics είναι μια στατιστική υπηρεσία για ιστοσελίδες και εφαρμογές από την Google Inc.

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για την ανάλυση στατιστικών στοιχείων πρόσβασης στον ιστότοπο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλες υπηρεσίες της Google, όπως αυτές για την εξατομίκευση διαφημίσεων στο δίκτυό σας.

Τα cookie και τα δεδομένα χρήσης συλλέγονται, ο τόπος επεξεργασίας δεδομένων είναι οι ΗΠΑ, μπορείτε να δείτε την πολιτική εδώ http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ και μπορείτε να την απενεργοποιήσετε από εδώ

https:/ /tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ελέγχετε περιοδικά την ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης στο κάτω μέρος αυτού του εγγράφου.

Εάν δεν αποδέχεστε τις αλλαγές που έγιναν, μπορείτε πάντα να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να διαγράψει τα δεδομένα σας και να μην χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο www.mparkaseshop.gr

Προϊόντα

Τα Προϊόντα ανήκουν και πωλούνται στον Ιστότοπο www.mparkaseshop.gr από τον Μπάρκας Θεόδωρος (Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.). Η www.mparkaseshop.gr προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερη στην περιγραφή των Προϊόντων. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι περιγραφές είναι απολύτως ακριβείς, πλήρεις, αξιόπιστες ή χωρίς σφάλματα.
Οι εικόνες των Προϊόντων στον Ιστότοπο προορίζονται μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς. Παρόλο που προσπαθούμε να εμφανίσουμε τα χρώματα με ακρίβεια, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η εμφάνιση των χρωμάτων στον υπολογιστή σας αντικατοπτρίζει με ακρίβεια το χρώμα των Προϊόντων.

Ως καταναλωτής, έχετε νόμιμα δικαιώματα σε σχέση με προϊόντα που είναι ελαττωματικά ή όχι όπως περιγράφονται.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Η Ιστοσελίδα μπορεί, κατά καιρούς, να περιλαμβάνει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν συνδέσμους προς προσφορές και προωθήσεις τρίτων. Τα περιλαμβάνουμε για να σας παρέχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορεί να βρείτε χρήσιμες ή ενδιαφέρουσες. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο αυτών των τοποθεσιών ή για οτιδήποτε παρέχεται από αυτούς και δεν εγγυόμαστε ότι θα είναι συνεχώς διαθέσιμοι. Το γεγονός ότι περιλαμβάνουμε συνδέσμους προς τέτοιους εξωτερικούς ιστότοπους δεν συνεπάγεται καμία έγκριση ή σύνδεση με τους χειριστές ή τους υποστηρικτές τους.

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς και από τους ιστότοπους των εμπορικών συνεργατών μας, των διαφημιστών κ.λπ.. Εάν ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο προς οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους, σημειώστε ότι αυτή η Πολιτική Απορρήτου δεν ισχύει για αυτούς τους ιστότοπους. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπεύθυνοι για τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές αυτών των ιστότοπων, επομένως ελέγξτε τις πολιτικές τους προτού υποβάλετε προσωπικά δεδομένα σε αυτούς τους ιστότοπους.